Categoriearchief: Oud-strijders

Peter Andries en Theodoor Gerard Caris

Beide broers worden in Neerpelt geboren. Het gezin verhuist daarna echter naar Lommel Werkplaatsen, waar vader, Peter Hubert Caris, werk vindt bij de Lommelse zinkfabriek.

Peter Andries wordt geboren op 29 oktober 1892. Hij bekomt initieel één jaar dienstuitstel omwille van zijn studies aan St.-Victor in Turnhout. Later neemt hij dienst als sergeant oorlogsvrijwilliger bij het 12e Linieregiment, 2e Bataljon, 5e Compagnie.

Theodoor Gerard is fabrieksbediende en neemt net als zijn broer deel aan de oorlog als sergeant oorlogsvrijwilliger bij het 12e Linie, 1e Bataljon, 1e Compagnie.
Enkele jaren na de oorlog huwt hij de Lommelse Dorothea Lucia Verkammen.

Hun oudere broer Jan Hubert wordt als kloosterling-broeder van alle militaire verplichtingen vrijgesteld.

twaalfde linie
Groep Belgische infanteristen van het 12e Linieregiment. De mannen met een omgekeerde ‘V’ op de mouwen zijn sergeanten.

 

 

Jan Louis Breugelmans

Jan Louis Breugelmans wordt geboren op 26 juni 1888 in Mol. Zijn ouders, Peter Jozef Breugelmans en Maria Philomena Van Hoolst, zijn landbouwers.

Als jonge knaap gaat Jan Louis als arbeider aan de slag in de zinkfabriek van Overpelt. Het gezin woont op dat moment in Lommel-Kolonie.

In 1908 kiest hij er vervolgens voor om zijn dienstplicht te doen als soldaat V.A.P. (Volontaire Avec Prime)* en dient hij tijdens de oorlog bij het 2e Regiment Lansiers, 3e Escadron-Vervoer, 3e Divisie, 12e Compagnie.

Na de oorlog, Op 9 juli 1921, huwt Jan Louis met Maria Victorine Beutels uit Paal. Daarna vertrekt hij naar Duitsland, om er – in de nasleep van WOI – deel te nemen aan de Belgische troepenbezetting van Duisburg.

Wat er daar precies gebeurd is, kunnen we niet meer achterhalen. Maar enige tijd later, op 20 april 1922 om precies te zijn, overlijdt Jan Louis Breugelmans in het militair hospitaal van Leopoldsburg.

* Een ‘volontaire avec prime’ nam destijds de plaats in van iemand die via het lotingsysteem aangeduid werd om als dienstplichtige in het leger te dienen.  Dat kon enkel gebeuren indien de dienstplichtige een niet onbelangrijke som aan het Ministerie van Landsverdediging overmaakte en indien de kandidaat-vervanger voor de militaire dienst werd goedgekeurd.  De te betalen som was bij wet vastgelegd en werd in meerdere schijven ter beschikking van de vervanger gesteld.  Tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw bedroeg die som, afhankelijk van het korps waarbij de vervanger werd ingedeeld, 1500 tot 1700 frank.
In 1909 werd het lotingssysteem afgeschaft en vervangen door de dienstplicht voor één zoon per gezin. In augustus 1913 werd dan uiteindelijk de algemene dienstplicht ingevoerd.

Mathijs Alfons Hubert Bos

Mathijs Alfons Hubert Bos wordt geboren in Dilsen op 27 januari 1891.  Zijn vader, Antoon Christiaan Bos, is luitenant der douane en vestigt zich met zijn gezin vanaf 1907 in Lommel.  Voor de oorlog is Mathijs onderwijzer aan de Aangenomen Jongensschool van Lommel-Centrum.

Zijn oudste zus Juliana Ursula Hubertina is vanaf mei 1914 trouwens hulponderwijzeres aan de Aangenomen meisjesschool van Lommel-Centrum en vanaf 1916 hoofdonderwijzeres, ter vervanging van Odile Wulms.

Tijdens de oorlog wordt Mathijs ingelijfd bij het Bataljon Administratie.  Hij doet als soldaat-brancardier 4 jaar dienst aan het Ijzerfront.

Achter de linies ontmoet hij regelmatig vrienden Henri Verkammen en Jef Van Leemput, met wie dan ‘een goeie pot wordt gepakt’.  In één van de brieven aan moeder Verkammen vertelt Henri bovendien dat Mathijs aan het front ‘het leventje van een graaf leidt’.

 

 

Antoon Gerard Boonen

De Eerste Wereldoorlog is bijzonder gewelddadig.  Het getraumatiseerde België telt na de oorlog ongeveer 30.000 oorlogsinvaliden.  Eén van hen is Antoon Gerard Boonen.

Antoon Gerard Boonen wordt geboren op 19 januari 1891 in Kaulille.  Hij is de zoon van Jacob Boonen en Anna Maria Bloemen.

Voor WOI is Antoon Gerard al onderwijzer.  Tijdens de oorlog geeft hij zich op als oorlogsvrijwilliger en dient hij als soldaat brancardier aan het front.  Hij loopt er echter ernstige verwondingen op en wordt na de oorlog als groot-invalide erkend.

In 1920 trouwt hij met Julienne Bos en het koppel vestigt zich in Lommel, waar Julienne als onderwijzeres (later hoofdonderwijzeres) van de gemeentelijke meisjesschool in Lommel-Centrum, aan de slag kan.

Antoon Gerard sterft in 1951 op 60-jarige leeftijd.

antoon gerard boonen - doodsprentje

Henri en Jan Matthys Brusselaers

De broers Henri en Jan Matthys Brusselaers worden respectievelijk geboren op 8 januari 1888 en 20 maart 1889.  Ze groeien op in een eenvoudig landbouwersgezin.  Hun ouders zijn Theodoor Brusselaers en Dymphna Cremers.

Henri treedt in 1908 in dienst als soldaat V.A.P. (vrijwilliger avec prime).  Later gaat hij in Overpelt aan de slag als fabrieksarbeider en in 1911 huwt hij met Maria Gertrudis Meynen uit Kermt.  Hun kinderen, Theodoor en Helena Aldegonda, worden geboren in 1912 en 1913.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht Henri met het 14e Linieregiment, 4e Bataljon, 4e Compagnie.
Broer Jan Matthys is soldaat bij het 7e Linieregiment, 3e Bataljon, 1e Compagnie.  Beiden overleven de oorlog.

In 1921 verhuist Henri met zijn gezin naar Overpelt.
Jan Matthys trouwt op 26 augustus 1922 met Joanna Maria Janssens.

Jan Matthys Brusselaers
Jan Matthys Brusselaers

jan matthys brusselaers (bidprentje)

 

August Blomme

August Blomme is tijdens WOI soldaat bij het 4° regiment Jagers te voet.

Voor zijn verdiensten tijdens de oorlog ontvangt hij de volgende erkenningen: 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, Vuurkruis, Ijzerkruis, Oorlogskruis met 2 palmen, Zegemedaille en Herinneringsmedaille veldtocht 1914-1918.

August Blomme met op zijn revers (vermoedelijk) het Vuurkruis gespeld
August Blomme met op zijn revers (vermoedelijk) het Vuurkruis gespeld
Vuurkruis - speld
Vuurkruis – speld

Het Guldenboek

Verschillende oudstrijders ontvingen na de eerste wereldoorlog een ‘Vuurkruis’.  Onder meer de Lommelaars PeerJan Agten en Henri Beysen kregen een dergelijke medaille.  Dit ereteken werd voorbehouden aan allen die de ‘vuurkaart’ hadden ontvangen.  Met andere woorden alle veteranen die aan het front onder vuur hadden gestreden.  Het Vuurkruis werd niet postuum uitgereikt.

Tijdens de jaren dertig werd door het Uitgevershuis J. Rozez het ‘Guldenboek’ uitgegeven, waarin namen en vaak ook foto’s van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een vuurkaart, zijn samengebracht.

Op de beginpagina van het guldenboek staat telkens een voorbeeld van een vuurkaart.  Elke veteraan die het boek bestelde ontving een gepersonaliseerde versie met een afbeelding van ‘zijn’ vuurkaart.  De veteraan die in het boek wou vermeld worden moest hiervoor een formulier invullen.  Daar moest hij o.a. opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen.  Een deel van de opbrengst van het boek diende ter ondersteuning van het ‘Fonds der grootse verminkten en invallieden’.

Voor de geïnteresseerden: Op de website www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm vind je een online versie van het Guldenboek.  Je kan er zoeken op naam, woonplaats of regiment.

Elk boek bevat ook een chronologisch overzicht van het verloop van de oorlog en je vindt er ook de geschiedenis terug van de regimenten die deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog.

vuurkaart

Henri Beysen en Alfons Dirx

Henri Beysen (° 20 februari 1893) is de enige zoon van landbouwer Hendrik Beysen en Everdina Verbeek.  In 1904 hertrouwt zijn moeder met Peter Jacobus Berkmans, een voerman die later, in 1929, om het leven zou komen door verdrinking.

Na de oorlog, Henri is soldaat bij de loopgravenartillerie (10e linieregiment), trouwt hij Lucia Bastiaens.  Hun zoon Peter Jozef wordt geboren op 20 november 1920.

Op onderstaande foto staat Henri afgebeeld met kameraad Alfons Dirx (° 29 mei 1894).  Alfons dient tijdens de oorlog bij het 5e linieregiment.  Ook hij overleeft WOI.  Op 19 oktober 1920 huwt hij met Maria Vreys.   Samen krijgen ze twee zonen, Frans Arnold (°1921) en Adriaan (°1934).

Henri Beysen (links) en Alfons Dirx (rechts)
Alfons Dirx (links) en Henri Beysen (rechts)

Peter Alfons Victor (Petrus) Berghmans

Petrus Berghmans is de zoon van Ferdinand Berghmans en Contstantia Luyten.  Hij wordt geboren in Balen op 23 juli 1889.
Net als zijn vader gaat hij aan de slag als spoorarbeider.

Gedurende  ’14 – ‘18 dient hij het 15e linieregiment.

Na de oorlog huwt Alfons met  Maria Virginia Werelts uit Mol.  Samen krijgen ze 5 kinderen.  In 1927 verhuist het gezin naar Lommel-Werkplaatsen.

Op 1 oktober 1916 ontvangt Frans Vanmanshoven in Eindhoven een brief van een onbekende met de dringende bede hem door te sturen naar het front.  De brief blijkt geschreven door moeder Constantia en is gericht aan haar zoon Petrus.  Ze vraagt Petrus haar te schrijven en vertelt dat het haar veel verdriet doet nog steeds geen bericht van hem  te hebben ontvangen.  Verder laat ze weten dat ‘ze met hun witte schimmel voor den Duits zijn moeten verschijnen’, maar dat ze hem gelukkig niet moesten afgeven.
Vanmanshoven stuurt de brief onmiddellijk door maar hij bereikt de bestemmeling niet.  Op 17 november 1916 wordt de brief terugbezorgd in Eindhoven.

Petrus Berghmans
Petrus Berghmans

Jozef Antoon Godfried (Jef) Sevens

Jef Sevens, ook wel Jef  ‘Stella’, is een gekend figuur in Lommel.  Hij wordt geboren in Lutlommel op 4 juli 1899 als zoon van molenaar Paul Isidoor Sevens en Paulina Maria Tournier.

In het voorjaar van 1917 weet Jef door de draadversperring in Hamont (waar zijn zus Maria bij de nonnekes op pensionaat zit) naar Nederland te ontsnappen.  Als oorlogsvrijwilliger sluit hij zich op 1 april aan bij het Belgisch leger, waar hij wordt ingedeeld bij het 16e artillerie, 4e groep, 3e batterie.  Hij is op dat moment geen 18 jaar oud.

Zoals uit vorige post blijkt, onderhoudt Jef tijdens zijn frontjaren een actieve briefwisseling met vriend Jaak Bammens.

Na de oorlog runt hij op Lutlommel het depot van Stella Artois en verwerft hij populariteit als bierbrouwer.  Jef blijft zijn hele leven ongehuwd.  Hij sterft op 18 mei 1968.

Jozef Antoon Sevens

 

Jef Sevens (rechts op de stoel zittend)
Jef Sevens (rechts op de stoel zittend)