Observatiepost in Kerkhoven

Op 12 maart 1917, terwijl de pastoor afwezig was, beklommen enkele Duitse manschappen de kerktoren van Kerkhoven. Onder fel verzet van de koster maakten ze in de spits een opening van 20 bij 40 cm. Hierbij werd niet alleen een keper van 16 cm dikte doorgezaagd, maar ook het torenuurwerk werd ernstig beschadigd. Een Duits onderofficier vertelde de pastoor ’s anderdaags de toren als observatiepost nodig te hebben bij schietoefeningen, maar verzekerde hem dat alle geleden schade later hersteld zou worden. In een klachtbrief aan de Duitse overheid protesteerde de pastoor heftig dat ‘de kerk geen gebouw is waar iedereen vrij in en uit mag lopen, de sigaret in de mond. Zulks is kwetsend voor de gevoelens van eerbied tegenover God!’

kerk - kerkhoven
Parochiekerk van St. Jan de Doper te Lommel-Kerkhoven