Naar Nederland

Emiel Goyvaerts, directeur van de coƶperatieve bakkerij ‘De Spaarzaamheid’, gevestigd in de huidige Rode Kruisstraat, was duidelijk niet gerust in de situatie en hij bracht alle paarden en karren van de bakkerij over naar Nederland, dat blijkbaar zijn neutraliteit wel kon behouden. Later zou hij er zich inzetten voor de Belgische vluchtelingen.

Enkele jaren geleden stond de schouw van de bakkerij er nog.
Enkele jaren geleden stond de schouw van de bakkerij er nog.