Gerard Kelgtermans

Gerard Kelgtermans werd in Lutlommel geboren op 24 januari 1895.

In een mand zonder bodem, kroop hij begin januari 1915, samen met Louis Segers en Jan Theodoor Verdonk, door de elektrische draadversperring . Het gezelschap trok verder door Nederland om vervolgens in te schepen voor Engeland en bereikte via Folkstone uiteindelijk Franse bodem. Op 16 januari 1915 meldde Gerard zich als oorlogsvrijwilliger aan en werd hij bij de hulptroepen van de Belgische genie ingelijfd.

Een jaar later, in de zomer van 1916, werd hij in Steenstrate door een Duitse obus zwaar getroffen aan zijn been, waardoor zijn voet verlamd raakte. Over dit voorval getuigde hij eerder nog het volgende:

‘Een luitenant en 7 soldaten zaten verscholen achter een muur en een groepje van 4 soldaten vulden zandzakjes. Om de beurt bespieden we de vijand door een periscoop. De Duitsers waren bezig met het maken van een onderkomen, een houten bouwwerk. Toen dit klaar was, vroeg de luitenant om artillerievuur. Het eerste kanonschot was een voltreffer en vernietigde het bouwwerk. Doden en gekwetsten werden afgevoerd. Het antwoord van de vijand was echter prompt. Een obus trof de stelling van de geniesoldaten met het gevolg dat wij 5 gesneuvelden telden en 3 gekwetsten aan de benen, waaronder ikzelf.’

loopgraaf - periscoop
Engelse soldaten bespioneren de Duitse linie met een loopgravenperiscoop