Scholen dicht

Kinderen naar school sturen tijdens het roerige en angstige begin van de oorlog… het leek niet erg verstandig. Op 5 augustus besloot hoofdonderwijzer Smeulders dan ook de scholen van Centrum en Lommel-Werkplaatsen voorlopig te sluiten. De onderwijzers die niet opgeroepen waren voor de militaire dienst, moesten zich ter beschikking houden van de gemeentediensten. Vermoedelijk zullen ook de andere Lommelse scholen (Kolonie, Kerkhoven) wel gesloten geweest zijn.

De school van Werkplaatsen net voor het uitbreken van de oorlog. Binnenkort opent er de weggeefwinkel 'Het Gouden Hart'.
De school van Werkplaatsen net voor het uitbreken van de oorlog. Binnenkort opent er de weggeefwinkel ‘Het Gouden Hart’.