Jan Louis Breugelmans

Jan Louis Breugelmans wordt geboren op 26 juni 1888 in Mol. Zijn ouders, Peter Jozef Breugelmans en Maria Philomena Van Hoolst, zijn landbouwers.

Als jonge knaap gaat Jan Louis als arbeider aan de slag in de zinkfabriek van Overpelt. Het gezin woont op dat moment in Lommel-Kolonie.

In 1908 kiest hij er vervolgens voor om zijn dienstplicht te doen als soldaat V.A.P. (Volontaire Avec Prime)* en dient hij tijdens de oorlog bij het 2e Regiment Lansiers, 3e Escadron-Vervoer, 3e Divisie, 12e Compagnie.

Na de oorlog, Op 9 juli 1921, huwt Jan Louis met Maria Victorine Beutels uit Paal. Daarna vertrekt hij naar Duitsland, om er – in de nasleep van WOI – deel te nemen aan de Belgische troepenbezetting van Duisburg.

Wat er daar precies gebeurd is, kunnen we niet meer achterhalen. Maar enige tijd later, op 20 april 1922 om precies te zijn, overlijdt Jan Louis Breugelmans in het militair hospitaal van Leopoldsburg.

* Een ‘volontaire avec prime’ nam destijds de plaats in van iemand die via het lotingsysteem aangeduid werd om als dienstplichtige in het leger te dienen.  Dat kon enkel gebeuren indien de dienstplichtige een niet onbelangrijke som aan het Ministerie van Landsverdediging overmaakte en indien de kandidaat-vervanger voor de militaire dienst werd goedgekeurd.  De te betalen som was bij wet vastgelegd en werd in meerdere schijven ter beschikking van de vervanger gesteld.  Tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw bedroeg die som, afhankelijk van het korps waarbij de vervanger werd ingedeeld, 1500 tot 1700 frank.
In 1909 werd het lotingssysteem afgeschaft en vervangen door de dienstplicht voor één zoon per gezin. In augustus 1913 werd dan uiteindelijk de algemene dienstplicht ingevoerd.