Oorlogsgebedjes

Tussen oude papieren van mijn grootouders (beiden geboren en getogen in Lommel) vond ik deze gebedjes, parodieën op het Onzevader en het Weesgegroet, waarin de Duitse keizer Wilhelm II als volgt wordt gehekeld:

Willem die in België zijt
Vervloekt zij uw naam
Nooit toekome u ons rijk
Uw wil geschiede in Duitsland hetzelfde
Geef ons heden ons gestolen goed terug
En vergeef ons onze weerstand
Vooral aan den Yzer
En leid ons niet in bekoring
Alle moffen te vermoorden
Maar verlos ons van uw bestaan
Amen

Wees gegroet Willem
Vol van deugnieterij
De duivel is met u
Vervloekt zij uw naam
Vervloekt zijt gij onder alle volkeren
Vervloekt zijn de daden uwer lichaam
Onbarmhartige Willem
Bid voor uw gesneuvelden
Nu en in het uur uwer spoedige dood
Amen

gebedjes