Het Guldenboek

Verschillende oudstrijders ontvingen na de eerste wereldoorlog een ‘Vuurkruis’.  Onder meer de Lommelaars PeerJan Agten en Henri Beysen kregen een dergelijke medaille.  Dit ereteken werd voorbehouden aan allen die de ‘vuurkaart’ hadden ontvangen.  Met andere woorden alle veteranen die aan het front onder vuur hadden gestreden.  Het Vuurkruis werd niet postuum uitgereikt.

Tijdens de jaren dertig werd door het Uitgevershuis J. Rozez het ‘Guldenboek’ uitgegeven, waarin namen en vaak ook foto’s van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een vuurkaart, zijn samengebracht.

Op de beginpagina van het guldenboek staat telkens een voorbeeld van een vuurkaart.  Elke veteraan die het boek bestelde ontving een gepersonaliseerde versie met een afbeelding van ‘zijn’ vuurkaart.  De veteraan die in het boek wou vermeld worden moest hiervoor een formulier invullen.  Daar moest hij o.a. opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen.  Een deel van de opbrengst van het boek diende ter ondersteuning van het ‘Fonds der grootse verminkten en invallieden’.

Voor de geïnteresseerden: Op de website www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm vind je een online versie van het Guldenboek.  Je kan er zoeken op naam, woonplaats of regiment.

Elk boek bevat ook een chronologisch overzicht van het verloop van de oorlog en je vindt er ook de geschiedenis terug van de regimenten die deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog.

vuurkaart