Wapenschouwing

Op 6 juli 1914 werd de wapenschouwing bevolen van alle Lommelse militairen met onbepaald verlof. Het waren 133 oud-soldaten in totaal. De schouwing gebeurde in de muziekzaal.

De muziekzaal was gelegen in de toenmalige Melkerijstraat (nu Frans Van Hamstraat) en ze was eigendom van burgemeester François Van Ham. Ze mag dus niet worden verward met de Sint-Jozefszaal die in 1912 in de Kloosterstraat werd gebouwd onder impuls van kapelaan Jans.