Het gemeentebestuur tijdens WOI

Zoals eerder al is aangehaald, blijven van het Belgisch democratisch bestel enkel de gemeenteraden functioneren, weliswaar met de toestemming van de Duitse bezetter.

De samenstelling van de gemeenteraad was vanaf 1912 als volgt:

Burgemeester
Burgemeester François Van Ham wordt geboren in Lommel op 9 maart 1859 als zoon van Hendrik Van Ham en Aldegonda Alen.  Zijn vader is een welgestelde landbouwer op de wijk Driehoek en eveneens schepen in het gemeentebestuur.   Met het oog op de opvolging van het notariaat van zijn oom Henri Alen (notaris in Lommel van 1857 tot 1885), start Van Ham in 1880 een studie rechten aan de Leuvense universiteit.  Hij schijnt echter meer van paardrijden te houden dan van studeren en behaalt uiteindelijk geen universitair diploma.  Terug in Lommel vestigt hij zich als zakenman en gaat hij, in navolging van zijn vader, de politiek in.  In 1891 huwt hij met Anna Moons en in 1893 wordt hun enige dochter Helena geboren.  Na de oorlog wordt Van Ham voor zijn verdiensten in de periode ’14-’18 bekroond tot ridder in de Leopoldsorde.  Van Ham overlijdt in 1935.

Schepenen
–  Willem Jozef Tournier, handelaar in hout en steenkool
–  Peter Jan Grevendonk, landbouwer

Raadsleden
–  Peter Michel Broeks, verzekeringsagent
–  Peter Godefridus Joosten, textielhandelaar
–  Jan Jozef Van Breugel, koster
–  Jacobus Vanderhoydonks, landbouwer
–  Frans Vanhoof, landbouwer
–  Jozef Vanlimbergen, landbouwer
–  Peter Frans Vansummeren, landbouwer en herbergier
–  Peter Jan Willekens, molenaar

Het Lommelse bestuur zit de hele bezettingstijd uit.  Bij het uitbreken van de oorlog blijft iedereen op zijn post; niemand ontvlucht zijn verantwoordelijkheid.

In 1915 moeten normaal nieuwe gemeenteverkiezingen plaatsvinden, maar een Duitse verordening (16 juni 1915) verlengt de mandaten van de bestaande leden voor onbeperkte duur.

Burgemeester Frans Van Ham
Burgemeester François Van Ham
De burgemeesterswoning die Van Ham aan de Stationsstraat liet bouwen
Het Lommelse gemeentehuis vlak na de verbouwingen in 1911-1913