Julius Cuyvers

Julius Cuyvers wordt geboren in Oostham op 4 augustus 1888.  Hij is één van de negen kinderen van Jan Frans Cuyvers en Regina Angelina Boonen.  In 1903 verhuist het gezin naar de Karrestraat in Lommel.

Op 7 juli 1913 trouwt Julius met Maria Elisabeth Hoeckx.  Hun enige kind, Maria Catharina Elisabeth, wordt geboren op 20 april 1914.

Julius Cuyvers is soldaat oorlogsvrijwilliger bij het 8e linieregiment, 1e bataljon, 4e compagnie dat bij de mobilisatie gelegerd is in Brussel.  Met zijn regiment neemt hij o.a. deel aan de gevechten in Dendermonde (waar het Duitse leger zich een weg over de Schelde wil banen en dat door de vijandige bombardementen in september 1914 vrijwel totaal wordt verwoest).

Wanneer Antwerpen op 10 oktober definitief in Duitse handen valt, verzamelt het gros van het Belgische leger zich achter het kanaal Gent-Terneuzen.  Koning Albert I staat voor een zware strategische beslissing.  Het Belgische leger moet worden hergroepeerd en de uitgeputte eenheden hebben nood aan rust.  Uiteindelijk wordt beslist om het uitgedunde Belgische leger, samen met troepen uit Frankrijk en Engeland, stelling te laten nemen achter de Ijzer.  Afgepeigerd graven ze zich in in spoedloopgraven met de hoop om snel naar huis te kunnen terugkeren.

Op 18 oktober begint aldus de Slag om de IJzer.  Ook Julius Cuyvers is die dag present.  De 4e legerdivisie, waartoe ook het 8e linieregiment behoort, krijgt een sector aan de Ijzer toegewezen, met vooruitgeschoven posten te Keiem en te Beerst.  De voorpost in Keiem wordt al snel onder de voeten gelopen door de oprukkende Duitsers.  Tijdens deze gevechten wordt Julius Cuyvers dodelijk getroffen.  Hij overlijdt in de nacht van 18 op 19 oktober in een ambulancepost te Keiem.

Voorpost te Keiem
Observatiepost in Keiem