Augustus 1914

 • 1 augustus: De Belgische regering verklaart haar neutraliteit te willen bewaren bij een militair conflict en wordt hierin gesteund door Groot-Brittannië en Frankrijk.
 • 2 augustus: België ontvangt van Duitsland een oorlogsultimatum.  De Duitse regering beweert een Franse opmars doorheen België te verwachten en eist daarom zelf vrije doortocht om zo een Franse aanval op Duitsland te verhinderen.  Het ultimatum loopt af na 12 uur.
 • 3 augustus: De Belgische regering verwerpt het ultimatum van Duitsland.  Groot-Brittannië en Frankrijk geven de bevestiging gewapende steun te zullen leveren bij een Duitse aanval.
 • 4 augustus: De Duitse regering verklaart België de oorlog en laat haar legers massaal binnenvallen met als eerste doel de fortenketen rond Luik.
 • 10 augustus: Het eerste van de twaalf Luikse forten valt na een bombardement van 42 cm-houwitsers.
 • 16 augustus: Na dagen van zware bombardementen vallen de twaalf Maasforten rond Luik in vijandelijke handen en trekt het Duitse leger verder westwaarts over de Maas.  De hoofdmacht van het Belgische leger concentreert zich ondertussen in de buurt van Leuven, zowel om Brussel te beschermen als om het contact met Antwerpen open te houden.
 • Vanaf begin augustus opereren de troepen van Deschepper vanuit Leopoldsburg.  Op 15 augustus rukken Duitse eenheden op naar Beringen en bezetten op 17 augustus tijdelijk het Kamp van Beverlo.  Diezelfde dag, rond 15 uur, komen Belgische auto’s en rijkswachters door Lommel gesneld, waarschijnlijk gaat het om troepen van generaal Deschepper die voor de  Duitsers uit Beverlo wegvluchten.
 • Uit angst voor de Duitse wreedheden gaat een groot deel van de bevolking uit Leopoldsburg-Beverlo op de loop en probeert via Lommel de Nederlandse grens te bereiken.  Het leeggelopen Beverlo is op 17 en 18 augustus het toneel van ernstige plunderingen door een afdeling Huzaren.
 • Op 18 augustus 1914, in de namiddag, rijden 14 Ulanen uit de richting van Hechtel voorbij de kerk van Lommel-Kolonie tot aan de Nederlandse grens, om vervolgens langs dezelfde weg terug te keren.
 • 19 augustus: Duitse troepen schieten bij Aarschot 150 burgers neer.
 • 20 augustus: Duitse strijdkrachten bezetten de Belgische hoofdstad Brussel.  Het Belgische leger trekt zich op bevel van koning Albert terug in de haven van Antwerpen.
 • 23 augustus: Duitse troepen bereiken de Franse grens en bezetten op dat ogenblik het gebied ten oosten van een lijn lopende van Hasselt over Brussel en Bergen (de streek ten noorden van Hasselt is op dat moment dus nog niet door hen bezet).
 • Op 24 augustus galopperen 17 Duitse ruiters door Lommel in de richting van Mol.
 • Twee dagen later, 26 augustus, rond 16 uur, komt een patrouille van 9 Duitse ruiters uit Neerpelt.  Ze verwijderen zich door de heide in de richting van Eksel, waarschijnlijk op zoek naar manschappen van Deschepper.
 • De daaropvolgende middag, 27 augustus, verschijnen 24 Duitse soldaten om de post en het station van Lommel te lichten.                ’s Avonds arriveert een groep van 110 ruiters die de nacht in Lommel doorbrengen, maar de volgende ochtend weer vertrekt.