Gerard Kelgtermans

Gerard Kelgtermans werd in Lutlommel geboren op 24 januari 1895.

In een mand zonder bodem, kroop hij begin januari 1915, samen met Louis Segers en Jan Theodoor Verdonk, door de elektrische draadversperring . Het gezelschap trok verder door Nederland om vervolgens in te schepen voor Engeland en bereikte via Folkstone uiteindelijk Franse bodem. Op 16 januari 1915 meldde Gerard zich als oorlogsvrijwilliger aan en werd hij bij de hulptroepen van de Belgische genie ingelijfd.

Een jaar later, in de zomer van 1916, werd hij in Steenstrate door een Duitse obus zwaar getroffen aan zijn been, waardoor zijn voet verlamd raakte. Over dit voorval getuigde hij eerder nog het volgende:

‘Een luitenant en 7 soldaten zaten verscholen achter een muur en een groepje van 4 soldaten vulden zandzakjes. Om de beurt bespieden we de vijand door een periscoop. De Duitsers waren bezig met het maken van een onderkomen, een houten bouwwerk. Toen dit klaar was, vroeg de luitenant om artillerievuur. Het eerste kanonschot was een voltreffer en vernietigde het bouwwerk. Doden en gekwetsten werden afgevoerd. Het antwoord van de vijand was echter prompt. Een obus trof de stelling van de geniesoldaten met het gevolg dat wij 5 gesneuvelden telden en 3 gekwetsten aan de benen, waaronder ikzelf.’

loopgraaf - periscoop
Engelse soldaten bespioneren de Duitse linie met een loopgravenperiscoop

 

 

Frans en Josefien Hufkens

Frans en Josefien Hufkens werden beiden geboren in Geel. Later verhuisde het gezin echter naar Lommel.

In 1914 vluchtte Frans naar Valkenswaard, van waaruit hij tijdens de oorlog als inlichtingsagent opereerde.

De man van Josefien, Grad Van Hout, vluchtte eveneens en kwam via Nederland in Engeland terecht, waar hij als fabrieksarbeider de kost verdiende. Regelmatig stuurde Grad zijn vrouw wat geld toe uit Engeland. Broer Frans bezorgde het haar in een pakketje door de draad. Hoewel de Duitsers een vermoeden hadden van de geheime trafiek, bleef Josefien ook bij herhaalde ondervragingen hardnekkig ontkennen.

Met haar beide kinderen in een kruiwagen, waagde ook Josefien in juni 1916 uiteindelijk de vlucht naar Nederland. Haar broer Frans wist hen veilig over de grens en door de draad te loodsen. Vanuit Nederland maakte ze vervolgens de oversteek naar Engeland om zich daar opnieuw bij haar man te voegen.

Na de oorlog keerde het voltallige gezin terug naar Lommel.

oversteek naar engeland
Belgische vluchtelingen bij aankomst in Dover (afbeelding greatwarchalford.wordpress.com)