Categoriearchief: Voorspel

Mobilisatie

Op 24 juli 1914 werden de soldaten van de lichtingen 1910 – 1913 onder de wapens geroepen. Enkele dagen later, op 31 juli om precies te zijn, arriveerde te Lommel het bevel tot algemene mobilisatie. De kerkklokken luidden over de gemeente! De klassen van 1901 tot en met 1909 werden opgeroepen.

Terwijl de Lommelse soldaten op 1 augustus naar hun diverse regimenten vertrokken, kwamen in de gemeente 175 Belgische militairen (cyclisten) toe.

Wapenschouwing

Op 6 juli 1914 werd de wapenschouwing bevolen van alle Lommelse militairen met onbepaald verlof. Het waren 133 oud-soldaten in totaal. De schouwing gebeurde in de muziekzaal.

De muziekzaal was gelegen in de toenmalige Melkerijstraat (nu Frans Van Hamstraat) en ze was eigendom van burgemeester François Van Ham. Ze mag dus niet worden verward met de Sint-Jozefszaal die in 1912 in de Kloosterstraat werd gebouwd onder impuls van kapelaan Jans.

Onheilspellend

Vanaf het begin van 1914 werd de toon van de ‘Gazet van Lommel’ onheilspellend. Zo werd bericht dat te Lommel alle paarden zullen worden geteld (januari 1914) om ze in geval van mobilisatie te kunnen opeisen!

Willem Alen en zijn paard in januari 1914.
Willem Alen en zijn paard in januari 1914.

Maar er was ook weerbaarheid. Bij een melding over de reorganisatie in de Belgische veldartillerie eindigt het bericht met  ‘Laat de Pruisen nu maar komen!’

Gerucht

In september 1913 deed het gerucht de ronde dat het Departement van Oorlog een ruiterijkazerne zou willen bouwen in Lommel om de spoorlijn Antwerpen – Mönchen-Gladbach te verdedigen.

Oorlogsdreiging

In april 1913 meldde de ‘Gazet van Lommel’, een krant die sinds 1912 door drukkerij Van Leemput (Kerkstraat), werd uitgegeven:

‘De internationale spanning is geleidelijk toegenomen. De legerkontingenten in Duitsland en Frankrijk worden opgedreven tot hun maximum. Zelfs in België blijkt in april 1913 dat de militieklas van 1911 nog steeds niet met onbepaald verlof naar huis werd gezonden.’